Koniec prechodného obdobia. Na čo si dať pozor?

30.6.2022 je posledný deň, kedy je možné predávať aj nápoje v nezálohovaných plastových fľašiach a plechovkách. 

Milí distribútori,
blíži sa nám koniec prechodného obdobia. Prechodné obdobie bolo nastavené pre distribútorov zákonom na obdobie 6 mesiacov, aby bolo možné plynule prejsť na nový zálohový systém a dopredať skladové zásoby nezálohovaných nápojových obalov. 30.6.2022 je posledný deň, kedy je možné predávať aj nápoje v nezálohovaných plastových fľašiach a plechovkách. 
Po tomto dátume je možné predávať už iba nápoje v zálohovaných obaloch. Kontrola dodržiavania povinností je v kompetencii orgánov štátneho dozoru v zmysle Zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových nápojových obalov.
Ďakujeme za spoluprácu a úspešné zvládnutie nábehu na zálohový systém. Máme pred sebou ešte dlhú cestu a mnohé výzvy pri rozvoji zálohového systému. Veríme však, že spoločným úsilím sa nám podarí doladiť nedokonalosti tak, aby bol zálohový systém efektívnejší a komfortnejší tak pre vás, ako aj pre spotrebiteľov.  


Zdroj: https://mailchi.mp/spravcazaloh/koniec-prechodnho-obdobia-pre-distribtorov?e=703f3a4ef9