Informácia ÚVZ SR - nárast prípadov nákazy COVID-19

V súvislosti s narastajúcim počtom prípadov nákazy vírusom ochorenia COVID-19 vydal včera, t.j. 8. júla 2020, Úrad verejného zdravotníctva  SR informáciu k situácii. Časť informácie sa týka maloobchodných prevádzok.
Vážení členovia ZO SR,
v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov nákazy vírusom ochorenia COVID-19 vydal včera, t.j. 8. júla 2020, Úrad verejného zdravotníctva  SR informáciu k situácii.
Časť informácie sa týka maloobchodných prevádzok:
Prevádzkovatelia obchodov, zariadení verejného stravovania a prevádzok služieb sú povinní zabezpečiť pri vstupe do priestorov predajne či prevádzky dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, rovnako, aby ich zamestnanci nosili rúška a v zmysle platnej legislatívy pri výdaji jedla používali rukavice. Rovnako musia zabezpečiť časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na dezinfekciu musia použiť prostriedky s virucídnym účinkom.
Potravinárske predajne, prevádzky zariadení verejného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktorá sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
Je dôležité dohliadať na to, aby zákazníci prevádzok, na ktorých sa nevzťahujú výnimky, nosili v ich priestoroch rúška. Odporúča sa neprekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov, dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne dva metre, v prípade prevádzok verejného stravovania dodržať odstup stolov od seba najmenej dva metre.
Predseda vlády SR I. Matovič zároveň dnes avizoval, že je možné očakávať prípadné sprísnenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.
O vývoji Vás budeme operatívne informovať.

Zdroj: Zväz obchodu SR