Informácia ÚVZ SR k zavedeniu povinnosti OTP na pracoviskách

V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách.

V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách.
Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov.
Úrad verejného zdravotníctva SR s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021.
O ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná.  


Zdroj: ÚVZ SR