Hodiny pre seniorov sa končia 9. mája

Už len týždeň budú mať možnosť seniori nakupovať v potravinách a drogériách vo vyhradenom čase medzi deviatou a jedenástou hodinou. Opatrenie, ktoré umožňovalo v konkrétnych hodinách nakupovať len starším sa tak končí. Obchody to vítajú, keďže takúto výhodu podľa nich využívalo len malé percento seniorov a tak väčšinou boli prevádzky poloprázdne.

Viliam Stankay, moderátor: „Už len týždeň budú mať možnosť seniori nakupovať v potravinách a drogériách vo vyhradenom čase medzi deviatou a jedenástou hodinou. Opatrenie, ktoré umožňovalo v konkrétnych hodinách nakupovať len starším sa tak končí. Obchody to vítajú, keďže takúto výhodu podľa nich využívalo len malé percento seniorov a tak väčšinou boli prevádzky poloprázdne.“
Rita Fleischmanová, redaktorka: „Mladí ľudia čakajúci pred obchodmi, zopár seniorov v poloprázdnej predajni. Takýto obraz budeme vídavať už len týždeň.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Od desiatej stoja. Pani redaktorka od desiatej. Teraz je desať hodín dvadsaťpäť minút, keď tuto pôjdete kúsok je tam jeden veľký obchod, tak uvidíte, že ako tam proste to tam vyzerá. Nemali sme s tým dobré skúsenosti. Množstvo ľudí nám nadávalo, že prečo sú prázdne obchody?“
Opýtaný: „Keby chodili dôchodcovia, tak kedy majú v tom čase, tak je to v poriadku, ale oni sú tam aj keď nemajú tie vyhradené hodiny.“
Opýtaný: „Škoda, bolo to fajn. Ja si myslím, že by stačilo od deviatej do pol jedenástej. Hodinu a pol by stačilo. Mohlo by to zostať, pokiaľ je tá pandémia.“
Opýtaná: „Mne nevadí ani toto, že je to nariadené, pretože idem vtedy, keď mám ísť a nie kedy si zmyslím.“
Rita Fleischmanová: „Obchodníci síce pripúšťajú, že seniori sú najviac ohrození, ale vyčítajú kompetentným, že keď zavádzali hodiny len pre starších, nebrali do úvahy ich názory. Bývalému premiérovi radili, aby to bolo medzi rannou pol ôsmou a deviatou. Podľa prieskumov Zväzu obchodu totiž v tom čase chodí nakupovať zhruba štyridsať percent seniorov. V terajších vyhradených hodinách menej.“
Martin Katriak: „Týchto deväť až jedenásť využívalo zhruba tridsaťdva, tridsaťtri percent seniorov, čo keď si porovnáme tú matematiku, že sedem tridsať až deväť využívalo štyridsať percent, tak je to úplne, úplne jasné.“
Rita Fleischmanová: „Aj Jednota dôchodcov Slovenska pripúšťa, že je načase od vyhradených hodín upustiť.“
Valéria Pokorná, poverená vedením Jednoty dôchodcov Slovenska: „Niektorým to veľmi dobre vyhovuje, pretože majú už nejakú tú istotu v tom, že môžu naozaj od tej deviatej do jedenástej nakupovať bez nejakých veľkých rizík. Ďalší sú proti. Takže jednoznačnú odpoveď veľmi ťažko na toto povedať.“

Rita Fleischmanová: „Vyhradené nákupné hodiny pre seniorov sa definitívne skončia v nedeľu deviateho mája.“

Zdroj: [30.04.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Rita Fleischmanová / Viliam Stankay]