EK žiada zdôvodnenie k prijatým zákonom

Vláda musí do 2. októbra predložiť zdôvodnenie k prijatým zákonom týkajúcich sa maloobchodu, na ktoré upozornila Európska komisia. Potvrdilo to ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že námietky sa týkajú neprimeraných podmienok a preferovania domácich výrobkov. Zväz obchodu však tvrdí, že výhrady komisie sú namieste.

Juraj Mikula, moderátor: „Vláda musí do 2. októbra predložiť zdôvodnenie k prijatým zákonom týkajúcich sa maloobchodu, na ktoré upozornila Európska komisia. Potvrdilo to ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že námietky sa týkajú neprimeraných podmienok a preferovania domácich výrobkov. Zväz obchodu však tvrdí, že výhrady komisie sú namieste.
Lucia Nagyová, redaktorka: „Európska komisia vyzvala Slovensko, aby odstránilo obmedzenia v maloobchode. Nepozdáva sa jej povinnosť zabezpečiť, aby najmenej polovica výrobkov v letáku bola s pečiatkou vyrobené na Slovensku. Žiada tiež vysvetliť ďalšie body, napríklad nariadenie o zákaze nákupu tovarov od dodávateľov za nižšiu kúpnu cenu ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa a v neposlednom rade aj zákazu pre maloobchodníkov účtovať si logistické poplatky, ktoré presiahnu tri percentá z predpokladaného ročného obratu dodávateľa. Pokračuje Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.“
Ingrid Ludviková, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Podľa Európskej komisie vytvárajú slovenské opatrenia výhodnejšie marketingové podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov rozhodovať o svojom sortimente a o usporiadaní predajnej plochy.“
Lucia Nagyová: „Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že sa už podarilo odstrániť väčšinu rozporov na neformálnych stretnutiach expertov. Daniel Hrežík z odboru komunikácie rezortu.“
Daniel Hrežík, odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „Agrorezort je presvedčený, že uvedené body, ale s výnimkou bodu týkajúceho sa neprimerane vysokých pokút so zrušením odkladného účinku správnych odvolaní, budú v rámci oficiálneho konania vysvetlené a Európska komisia dospeje k názoru, že sú v súlade s právom Európskej únie.“
Lucia Nagyová: „Výhrady od Európskej komisie sú podľa Martina Katriaka zo Zväzu obchodu objektívne a dali sa očakávať. Konštatuje, že umiestňovanie slovenských produktov v letákoch nezvýši ich počet v predajniach.
Martin Katriak, predseda Zväzu obchodu SR: „Keď bola pani profesorka Radičová predsedkyňou vlády, tak vtedy tiež platil zákon o neprimeraných podmienkach a jej vládna garnitúra tento zákon zrušila, pretože bol v rozpore s pravidlami Európskej komisie. No, vraciame sa o desať rokov k tomu istému problému.“

Lucia Nagyová: „Obchodníci aj výrobcovia po prijatí legislatívy predchádzajúcim parlamentom žiadali nápravu, no bývalá vláda námietky nevypočula. Skonštatoval predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič a so Slovenským združením pre značkové výrobky sa obrátili na Európsku komisiu, aby preskúmala súlad týchto predpisov s právom únie. Dodal, že voči jednotlivým ustanoveniam zákona vystúpil ešte vo februári 2019 vtedajší prezident Andrej Kiska, keď využil svoje právo veta.“

Zdroj: [11.07.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Lucia Nagyová / Juraj Mikula]