EK: Dvojaká kvalita je všade

Testy Európskej komisie potvrdili dvojakú kvalitu v prípade jednej tretiny potravín. Podľa štúdie sa ale tento problém netýka len krajín východnej časti spoločenstva. Potraviny dvojakej kvality sú aj na západe. Ide tak o celoeurópsky fenomén, voči ktorému prijal Európsky parlament niekoľko opatrení.  

Daniela Piršelová, moderátorka: „Testy Európskej komisie potvrdili dvojakú kvalitu v prípade jednej tretiny potravín. Podľa štúdie sa ale tento problém netýka len krajín východnej časti spoločenstva. Potraviny dvojakej kvality sú aj na západe. Ide tak o celoeurópsky fenomén, voči ktorému prijal Európsky parlament niekoľko opatrení.“
(začiatok archívneho záznamu, V politike, 4.2.2018)
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (SNS): „Výrobca má možnosť ísť dvoma cestami. Buď zjednotí receptúru, alebo označí naozaj na obale a dá iný obal, aby nebol spotrebiteľ klamaný, lebo to bola v podstate klamlivá reklama pre spotrebiteľa.“
(koniec archívneho záznamu, V politike, 4.2.2018)
Viktória Némethová, redaktorka: „Šunka s menším podielom mäsa, alebo menej kakaa v čokoláde. Na problém dvojakej kvality potravín poukazovalo ministerstvo pôdohospodárstva už začiatkom minulého roka. Dnes je jasné, že dvojaká kvalita potravín existuje. Nie však len vo východnej časti Európskej únie.“
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku: „Rozdelenie tej dvojakej kvality nesleduje žiadnu geografickú logiku, takže to nie je o východ verzus západ.“
Viktória Némethová: „Európska komisia potvrdila, že ide o fenomén, ktorý sa vyskytuje vo všetkých častiach únie.“
Ladislav Miko: „Skôr vyplýva z nejakých potrieb, či už ekonomických, alebo organizačných na strane výrobcu.“
Gabriela Matečná: „Až tridsaťjeden percent výrobkov má v rovnakom, poprípade identickom obale rôzny obsah. Čiže čo sa stalo? Potvrdila sa dvojaká kvalita potravín.“
Viktória Némethová: „Dvojakej kvalite potravín aj iných tovarov by malo do dvoch rokov odzvoniť. Európsky parlament prijal v apríli smernicu, ktorá má nekalým obchodným praktikám zabrániť. Obchodníci ale hovoria, že komisia boj s dvojakou kvalitou nedotiahla do konca.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR (telefonát): „On mal normálne prepojiť národnú a európsku legislatívu a tým pádom by sme sa vyhli týmto problémom, že inak si to vykladajú v Európe a inak si to budú vykladať v Rakúsku, alebo na Slovensku.“

Viktória Némethová: „Smernicu v minulosti kritizovali aj niektorí europoslanci. Tvrdili, že obsahuje priveľa výnimiek a preto nič podstatné nerieši. Agrorezort ale informoval, že výnimky budú musieť výrobcovia uvádzať na obale, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľa. Okrem potravín má mať rovnaké zloženie aj drogéria, krmivá, či stavebné materiály.“

Zdroj: [24.06.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Viktória Némethová / Daniela Piršelová]