VOĽBA SPOTREBITEĽOV - NAJLEPŠIA NOVINKA, Bratislava


event_available 18.05. - 18.05. ine

Viac informácií: https://www.volba-spotrebitelov.sk/


Spoločná večera je súčasťou podujatia. Záväzná účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: