Ďalší míľnik v zálohovaní: Na Slovensku máme už 3000 odberných miest

Zálohované obaly je už možné vrátiť vo viac ako 3000 predajniach po celom Slovensku. Zvyšovaním množstva odberných miest sa tak približujeme ku komfortnejšej a dostupnejšej odbernej sieti pre spotrebiteľa.
Zálohované obaly je už možné vrátiť vo viac ako 3000 predajniach po celom Slovensku. Zvyšovaním množstva odberných miest sa tak približujeme ku komfortnejšej a dostupnejšej odbernej sieti pre spotrebiteľa.
Zálohovanie na Slovensku napreduje rýchlejšie, než sa predpokladalo, a to do konca júna trvalo prechodné obdobie, počas ktorého sa na trhu dopredávali aj nápoje v nezálohovaných obaloch.
„Keďže povinnými odbernými miestami sa musia stať podľa zákona len predajne s plochou väčšou ako 300 m2, ďalší rozvoj odberných miest z veľkej miery závisí na ochote menších predajní zapojiť sa. Dobrovoľne zapojené menšie prevádzky tvoria už dnes približne dve tretiny odberných miest, hodnotíme tak rozširovanie odbernej siete ako mimoriadny úspech a pokračujeme ďalej,“ vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.
Cieľom zálohovania na Slovensku je vyzbierať minimálne 90 percent všetkých nápojových obalov, ktoré sa uvedú na trh, a to už od roku 2025. Tento cieľ budú postupne musieť splniť všetky európske krajiny do roku 2029. Väčšina krajín si preto volí zálohovanie ako overený nástroj na dosiahnutie zvýšenia návratnosti plastových fliaš a plechoviek, z ktorých získame kvalitnejší materiál pre recykláciu a opätovnú výrobu nových fliaš a plechoviek. Materiálový kruh sa tak uzatvára, čím sa šetria prírodné zdroje a spotrebovaná energia na každý obal.
K dnešnému dňu sa pritom vyzbieralo už takmer 800 miliónov zálohovaných nápojových obalov, pričom v období od januára do novembra bola uvedená na trh miliarda zálohovaných nápojových obalov.
„Aj na základe prehľadných dát, ktoré máme vďaka zálohovému systému k dispozícii, vidíme od uvedenia obalu na trh, cez jeho zber až po výslednú recykláciu, že zálohovanie presahuje želané ciele už počas prvého roka. Väčšina zálohovaných obalov sa vracia naspäť do systému a mizne nám voľne pohodený odpad z prírody. Významnou pridanou hodnotou je, že takto vyzbierané obaly sa recyklujú a využívajú pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa tak vrátia naspäť na pulty slovenských predajní,“ dopĺňa L.Morvai.
Zálohový systém je transparentný systém, ktorého priebežné výsledky a dáta sú pravidelne zverejňované. Celková miera zberu vrátanie percenta návratnosti zálohovaných obalov za kalendárny rok 2022 bude známa po uzavretí roka, najneskôr do 28.2.2023. Už dnes však vieme potvrdiť, že bude minimálne 70%, čím sme nielen splnili ale aj prekročili zákonný cieľ.
Zdroj: Správca zálohového systému


Zdroj: [21.12.2022; retailmagazin.sk; Aktuálne; 00:00; Redakcia]