Členovia Zväzu obchodu SR na zozname TOP RODINNÉ FIRMY 2024

Top 50 rodinných firiem Slovenska z rebríčka Forbesu

Krízové situácie a nečakané straty najviac preveria slabé miesta. Platí to v osobnom živote, ale aj v biznise. V prípade rodinných spoločností môže kríza v najhorších prípadoch ohroziť existenciu samotnej firmy. Aj preto je dôležité vychovávať si nástupcov, generáciu, ktorá má na veci nový, „prevádzkovou slepotou“ nezaťažený pohľad. Slovenské rodinné firmy, tie najväčšie z rebríčka Forbesu Top 50 rodinných firiem Slovenska nevynímajúc, si už zopár dramatických vzostupov a pádov zažili, poriadne ich preverila aj nedávna pandémia. Ich príklad však ukazuje, že vo väčšine prípadov sa opäť dokázali dostať na predcovidové úrovne – často už s prispením energie novej generácie.

FORBES SLOVENSKO
6. LABAŠ Labašovci TRŽBY: 353,8 MIL. EUR* ZISK: 10,6 MIL. EUR
Labašovci sú potravinárski veľkoobchodníci z Košíc, ktorí úspešne rozvíjajú aj maloobchod. Firma okrem veľkoobchodu prevádzkuje na východnom Slovensku aj sieť tridsiatich štyroch maloobchodných prevádzok Fresh v siedmich mestách. Korene biznisu pomenovaného po zakladateľovi firmy Miroslavovi Labašovi siahajú do roku 1992, keď začal obchodovať s rôznym potravinárskym tovarom z rodičovskej garáže. Napriek tvrdej konkurencii zahraničných reťazcov sa vypracoval na najsilnejšieho domáceho hráča. Dnes vo firme s tisícpäťsto zamestnancami pôsobia aj jeho dvaja synovia Richard a Miroslav mladší, ako aj širšia rodina Labašovcov.

17. LIBEX, KORUNA A INÉ Cvachovci TRŽBY: 147,6 MIL. EUR* ZISK: 3,4 MIL. EUR
Manželia Helena a Peter Cvachovci vybudovali v Žiline veľkoobchodnú spoločnosť Libex zameranú najmä na potraviny. Rodinná firma funguje od roku 1994 a manželia postupne podnikanie rozširovali aj do oblasti prenájmu a prevádzkovania nehnuteľností a vytvorili sieť stotridsiatich maloobchodných predajní pod značkou Koruna. Skupina v súčasnosti na severnom a strednom Slovensku konkuruje aj najväčším potravinárskym reťazcom. Aktuálne je konateľkou a jedinou vlastníčkou veľkoobchodu Libex a siete predajní Koruna Helena Cvachová, spoločnosti pod jej vedením zamestnávajú takmer deväťsto ľudí.

46. NITRAZDROJ Surovcovci TRŽBY: 62,2 MIL. EUR ZISK: 0,7 MIL. EUR
Spoločnosť sa zameriava na distribúciu a predaj potravín a tento rok oslavuje tridsiate narodeniny. Vznikla transformáciou bývalého štátneho podniku Západoslovenský zdroj. Zamestnáva takmer 600 ľudí, prevádzkuje tridsaťdva predajní a pôsobí v piatich mestách Nitrianskeho a Trnavského kraja. Sieť tvoria najmä plnosortimentné predajne potravín, ale aj mäsiarstva, diskontné a darčekové predajne. Vo firme vlastní 88-percentný podiel zakladateľ Milan Surovec, do podnikania sa zapájajú aj jeho synovia – Andrej je podpredsedom predstavenstva a obchodným riaditeľom spoločnosti, Tomáš je členom predstavenstva a manažérom pre marketing, internetový obchod a sociálne siete. 

47. ITALMARKET SLOVAKIA, IMKONDISTRIBUTION Ježovci TRŽBY: 57,2 MIL. EUR* ZISK: 1,6 MIL. EUR
Podnikanie Ježovcov, jednej z najstarších obchodníckych rodín na Slovensku od pádu železnej opony, sa datuje do roku 1991, keď Stanislav Ježo s manželkou Annou založili Italmarket. Po manželovej smrti prevzala vedenie a dnes v nej už pôsobia aj ich deti Ivan a Martina. Súrodenci vlastnia aj spoločnosť Imkon Distribution, ktorá tovarom zásobuje čerpacie siete. Italmarket začal v deväťdesiatych rokoch na Slovensko dovážať talianske potravinárske produkty. Postupom času sa vyprofiloval najmä ako dovozca exkluzívnych vín, liehovín, kávy, čokolády a snackov. Na Slovensku majú centrálny sklad v Trnave a štyri distribučné centrá v Bratislave, Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Prešove.

*****
Metodológia: Pre výpočet poradia rodinných firiem sledujeme trojročný priemer ukazovateľov výnosov a ziskov pred zdanením. Vo vizitkách uvádzame posledné dostupné výsledky firiem, t. j. buď za rok 2023, alebo za rok 2022. Pri výpočtoch sme vychádzali z informácií, ktoré boli verejne dostupné k 5. máju tohto roka, alebo nám predbežné údaje zaslali samotné spoločnosti. Oba parametre vstupujú do výpočtu celkového poradia rovnakou váhou. Do rebríčka sme zaradili spoločnosti, v ktorých pracujú minimálne dvaja zástupcovia rodiny a zároveň platí, že daná rodina má vo firme majoritný podiel. V prípade, že je rodina aktívna vo viacerých spoločnostiach, do úvahy sme brali konsolidované údaje, resp. sme údaje za jednotlivé firmy spočítali.     


Zdroj: PRINT | Dátum: 06.06.2024 | Zdroj: Forbes (SK) | Strana: 37 | Vydavateľ: Barecz & Conrad Media, s.r.o.

TOP 50 rodinných firiem - Rebríček Forbes pre rok 2024