Bezhotovostné platby ďalej stúpajú

V posledných rokoch došlo k výraznému posunu k zvýšenému environmentálnemu povedomiu. To podnietilo revolúciu v oblasti väčšej recyklácie a uprednostňovania ekologických riešení.

Bratislava – Aby uspokojili potreby tohto rastúceho environmentálneho myslenia, maloobchodníci využívajú inovatívne prístupy. Snahou je podporiť zodpovednú spotrebu a zvýšiť úsilie o recykláciu. Týmto témam sa bude venovať aj blížiace sa Slovenské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční 24. mája na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Efektivita je kľúčová
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom maloobchodnom prostredí zohráva technológia kľúčovú úlohu pri zvyšovaní prevádzkovej efektívnosti a zlepšovaní skúseností zákazníkov. Systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi, elektronické registračné pokladnice a pokročilé platobné riešenia spôsobili revolúciu v maloobchode. Možnosti elektronických platieb, ako sú mobilné peňaženky, bezkontaktné karty a online platobné brány, ponúkajú pohodlie a rýchlosť na predajnom mieste. Tieto riešenia skracujú čas transakcií a zvyšujú bezpečnosť tým, že minimalizujú potrebu manipulácie s hotovosťou. „Zákazníci si túto možnosť osvojili a radi ju využívajú. Od pandémie podiel bezhotovostných platieb stúpa, špeciálne pri využívaní bezkontaktných spôsobov,“ konštatuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko a jeden zo spíkrov blížiacej sa konferencie. O tom, ako systém digitalizácie funguje, aké sú jeho výhody či negatíva, budú diskutovať aj Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, a Juraj Popovič, project leader v spoločnosti Sapie.
Recyklačná revolúcia
Revolúcia v oblasti recyklácie, ďalšia z tém Slovenského obchodného fóra, je priamou odpoveďou na globálne environmentálne výzvy, ktoré predstavuje tvorba odpadu. Recyklácia sa stala neoddeliteľnou súčasťou odpadového hospodárstva, pretože šetrí zdroje, znižuje množstvo odpadu na skládkach a minimalizuje znečistenie. Zákazníci sa aktívne zapájajú do recyklačných programov a očakávajú, že maloobchodníci budú zohrávať aktívnu úlohu pri uľahčovaní procesu recyklácie. Obchodné fórum prednesie aj tému takzvanej ekomodulácie, ktorá je nástrojom na presadzovanie ekodizajnu. „To zjednodušene znamená, že čím budú výrobky a obaly jednoduchšie dotriediteľné a recyklovateľné, tým bude pre výrobcov ekonomicky úspornejšie hradiť ich zber, dotriedenie a recykláciu,“ vysvetľuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI – PAK a taktiež jedna zo spíkrov konferencie. Výrobcovia budú podľa jej slov na základe novej legislatívy organizácii zodpovednosti výrobcov platiť vyššie poplatky za výrobky a obaly vyrobené z nerecyklovateľného materiálu.
Na správnej ceste
Zákazníci si dnes viac uvedomujú vplyv svojich rozhodnutí na životné prostredie. Hľadajú produkty a služby, ktoré sú v súlade s ich hodnotami a preukazujú udržateľnosť. Zákazník by podľa Country manažéra spoločnosti Mattoni Karola Ponesza nemal byť v si tuácii, keď stojí pred regálom a rozhoduje sa, ktorý výrobok si kúpi, podľa toho, aký veľký je vplyv tohto výrobku na životné prostredie, a nie podľa jeho preferencie chuti alebo napríklad vplyvu na jeho zdravie. „Toto by mali vždy vyriešiť výrobcovia,“ reaguje. V hierarchii nakladania s odpadmi je pre spoločnosť Mattoni na prvom mieste prevencia vzniku odpadu. „Nápojové obaly cirkulujúce v uzavretej slučke v tomto kontexte nie sú odpadom, ale surovinou na výrobu nových obalov. Avšak aj napriek tomu znižujeme množstvo PET materiálu na výrobu nových fliaš, hoci vidíme, že je to pre spotrebiteľov stále najobľúbenejší a najkomfortnejší typ obalu,“ dodáva. Na otázky recyklácie, ekomodulácie či zálohového systému budú na konferencii diskutovať Karol Ponesz, Country manager Slovakia, KMV BEV SK, Hana Nováková z OZV ENVI – PAK, Marián Áč zo Správcu zálohového systému a štvoricu odborníkov doplní Michal Sebíň, predseda environmentálnej sekcie Zväzu obchodu.
Výzvy retailu
Inflácia, trvalé zvyšovanie cien tovarov a služieb, má významný vplyv na rôzne odvetvia hospodárstva vrátane maloobchodu. Kolísanie miery inflácie môže pre maloobchodníkov predstavovať výzvy, ktoré ovplyvňujú ich prevádzku, ziskovosť a správanie spotrebiteľov. Inflácia zvyšuje maloobchodu náklady. Keďže ceny surovín, dopravy a práce rastú, odvetvie čelí rastúcemu tlaku na udržanie ziskových marží. Viac k tejto téme, ale aj iným aktuálnym výzvam retailu sa dozvieme od Pavla Konštiaka, prvého viceprezidenta Zväzu obchodu, Štefana Mácsadiho, predsedu predstavenstva COOP Jednoty – Nové Zámky a Martina Ondráša, zástupcu ministerstva pôdohospodárstva.
Čím budú výrobky a obaly jednoduchšie dotriediteľné a recyklovateľné, tým bude pre výrobcov úspornejšie hradiť ich zber, dotriedenie a recykláciu. Hana Nováková, šéfka OZV ENVI – PAK

Zdroj: [23.05.2023; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 11; Gabriela Alenová]
Foto: Konferencia Slovenské obchodné fórum bude 24. mája v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave. Snímka je z vlaňajšieho podujatia. FOTO: HN/ PETER MAYER