Združenie páleníc je proti súkromnému páleniu

Pestovateľské pálenice odmietajú zákon, ktorý mal legalizovať súkromné pálenie alkoholu. 
Jana Majeská, moderátorka: „Pestovateľské pálenice odmietajú zákon, ktorý mal legalizovať súkromné pálenie alkoholu. Zmenu navrhuje strana Most-Híd. Združenie páleníc a liehovarov vyzýva najvyšších ústavných činiteľov, ministrov financií a pôdohospodárstva, aby tento podľa nich kontroverzný zákon zastavili.“
Silvia Majerová, redaktorka: „Strana Most-Híd chce zlegalizovať domácu výrobu liehovín, mala by byť obmedzená na päťdesiat litrov päťdesiatpercentného alkoholu ročne. Výrobca si bude musieť kúpiť certifikované destilačné zariadenie, prihlásiť sa na colnom úrade a každoročne platiť fixnú daň bez ohľadu na to, či povolené množstvo vypáli alebo nie. Dvestošestnásť pestovateľských páleníc žiada stopnutie tohto zákona, poslanci by o ňom mali v druhom čítaní hlasovať v septembri.“
Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory na Slovensku: „Súčasný systém, ako je nastavený, je postačujúci, pretože je naozaj kontrolovateľný, zabezpečuje bezpečnosť vypáleného destilátu. Takže my sme za stiahnutie toho návrhu a ponechanie súčasného stavu.“
Silvia Majerová: „V súčasnosti je domáce pálenie alkoholu trestné. Jednou z najväčších hrozieb pri legalizácii je podľa združenia páleníc a liehovarov práve zdravotné riziko.“
Peter Antal, poslanec NR SR, predkladateľ novely zákona: „Certifikované zariadenie je zariadenie, ktoré má takzvaný certifikát zhody s návodom na použitie, kde je určitá garancia, že je to bezpečné.“
Silvia Majerová: „Podľa odborníčky na potravinársku legislatívu to nie je záruka toho, že sa nič nemôže stať. Problém môže nastať už počas kvasenia ovocia, pri ktorom vznikajú nežiadúce látky.“
Zuzana Bôriková, Zväz obchodu SR: „Tie sa následne tou destiláciou zakoncentrujú. To znamená, že ak niekto nevie, akým spôsobom má viesť tú domácu výrobu toho destilátu, tak si môže svoje zdravie poškodiť. Zároveň môže dôjsť k výbuchu a k požiaru.“
Silvia Majerová: „Či vznikne liehovarom a pestovateľským páleniciam finančná škoda, nevedia.“
Viktor Mikuška, predseda Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku: „Nemôžeme presne povedať, koľko by to bolo, aká by to bola škoda a vôbec či by vznikla pestovateľským páleniciam.“

Silvia Majerová: „Združenie páleníc a liehovarov tiež upozorňuje, že nebude v silách štátu kontrolovať dodržiavanie zákonných pravidiel.“

Zdroj: [03.07.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Silvia Majerová / Jana Majeská]