Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Skrátenie lehoty splatnosti faktúr, eliminácia dodatočných poplatkov, či možnosť podávať anonymné podnety. Aj to prinesie nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Platiť bude od apríla. Zväz obchodu však s viacerými podmienkami nesúhlasí. 

Karolína Lacová, moderátorka: „Skrátenie lehoty splatnosti faktúr, eliminácia dodatočných poplatkov, či možnosť podávať anonymné podnety. Aj to prinesie nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Platiť bude od apríla. Zväz obchodu však s viacerými podmienkami nesúhlasí.“
Lukáš Dzivý, redaktor: „Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná tvrdí, že tento zákon má zlepšiť podmienky pre prvovýrobcov a spracovateľov potravín.“
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS): „Dlhodobo bolo neakceptovateľné, aby obchodovanie s potravinami fungovalo tak ako doteraz. Obchodníci zneužívali svoju dominantnú silu a dodávateľov doslova vykorisťovali.“
Lukáš Dzivý: „So zákonom súhlasí aj Daniel Poturnay z Potravinárskej komory Slovenska.“
Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska: „Máme za to, že ten zákon je vyvážený a že je prijateľný pre obidve strany, tak pre výrobcov potravín, ako aj pre obchodné reťazce.“
Lukáš Dzivý: „Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu však oponuje. Hovorí, že rezortné ministerstvo si bude môcť takzvané neprimerané podmienky prispôsobovať.“
Pavol Konštiak, prvý viceprezident Zväzu obchodu SR: „Čo si ministerstvo pôdohospodárstva neskôr zmyslí, že je neprimeraná podmienka, tak to bude neprimeraná podmienka.“
Lukáš Dzivý: „Zákon dokonca považuje za diskriminačný a neústavný. Opäť Pavol Konštiak.“
Pavol Konštiak: „Všetky pokuty, ktoré vyplývajú z tohto zákona, ktoré bude udeľovať ministerstvo pôdohospodárstva a nie Protimonopolný úrad, tak sú splatné hneď a to je naozaj vážna vec.“
Lukáš Dzivý: „Emil Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory verí, že zákon okrem iného pomôže zlepšiť sebestačnosť Slovenska.“
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory: „Vo všeobecnosti tento zákon ako poľnohospodári a potravinári vnímame a berieme to ako ďalší taký krok k tomu, aby tá potravinová sebestačnosť na Slovensku sa zdvíhala.“

Zdroj: [07.02.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Lukáš Dzivý / Karolína Lacová]