Zákaz predaja cez sviatky – výsledky výskumu

Po roku platnosti zákona o zákaze maloobchodného predaja v čase sviatkov urobili akademici prieskum. Cieľom bolo zistiť, do akej miery spotrebitelia zmenili svoje zvyklosti. Odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave prekvapil zaujímavý paradox - obchodníkom narástli tržby.“  


Viliam Stankay, moderátor: „Po roku platnosti zákona o zákaze maloobchodného predaja v čase sviatkov urobili akademici prieskum. Cieľom bolo zistiť, do akej miery spotrebitelia zmenili svoje zvyklosti. Odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave prekvapil zaujímavý paradox - obchodníkom narástli tržby.“
Monika Maťová, redaktorka: „Obavy, že Slováci sa nezmieria so zatvorenými obchodmi počas sviatkov, boli zbytočné.“
(začiatok ankety)
Opýtaná: „Mne to vôbec nevadí. Ja si myslím, že cez sviatky by obchody otvorené byť nemali.“
Opýtaný: „Ja s tým nemám žiadny problém absolútne, keď niekto potrebuje, tak si spraví zásoby.“
Opýtaná: „Nevadí mi to, lebo si nakúpim mimo sviatkov. A pokiaľ je to jeden deň, tak to sa dá vydržať.“
(koniec ankety)
Monika Maťová: „K rovnakým zisteniam dospeli výskumníci zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského.“
František Križan, člen výskumného tímu, PF UK v Bratislave: „Z empirických zistení z terénu vyplýva, že maloobchodníci tieto nejaké výpadky spôsobené zatvorením maloobchodných predajní výraznejšie nepociťujú, naopak spotrebitelia sa zvyknú predzásobovať.“
Monika Maťová: „Aj analytik Inštitútu finančnej politiky hovorí, že obchody zavreté počas sviatkov našu makroekonomiku nijako nezasiahli.“
Branislav Žúdel, analytik Inštitútu finančnej politiky: „Ten efekt je malý aj z toho dôvodu, že ľudia sa buď predzásobia, alebo potom minú tie peniaze v iných odvetviach.“
Monika Maťová: „Tržby maloobchodníkov narastajú, keďže spotrebitelia v snahe dostatočne sa zásobiť pred sviatkami nakupujú aj to, čo nepotrebujú. Pavol Konštiak bol jedným z obchodníkov, ktorí presadzovali, aby boli obchody počas sviatkov zatvorené. Dnes neľutuje.“
Pavol Konštiak, I. viceprezident Zväzu obchodu SR: „Obchodníci sú spokojní s tým zákonom, pretože suma tržieb z pohľadu roka sa nezmenila. Neznížili sa nám tržby, ľudia nakúpia deň predtým, deň potom viacej, ako by nakúpili cez ten deň a my máme pokoj a voľno.“
Bohumil Búzik, člen výskumného tímu, Sociologický ústav SAV: „Je to súlad, pretože ten zákon nebol nasmerovaný na spotrebiteľov, on bol nasmerovaný na zamestnancov obchodu, aby mali voľný čas, aby z určitého hľadiska proti ostatným zamestnancom neboli diskriminovaní.“

Monika Maťová: „V nedeľu majú zatvorené aj mnohé obchody v okolitých krajinách. Ľudia si aj u nás zvykli drobnosti v čase sviatkov nakupovať napríklad na čerpacích staniciach.“

Zdroj: [04.07.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Monika Maťová / Viliam Stankay]
Foto: rawf8/shutterstock.com