Vyhlásenie ZOCR SR k iniciatíve ministra životného prostredia SR László Solymosa „Slovensko bez igelitiek“

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) podporuje  a pripája sa k iniciatíve  ministra životného prostredia SR László Solymosa „Slovensko bez igelitiek“, považuje ju za  zodpovedný krok, ktorý povedie k zvýšeniu ochrany nášho životného prostredia  a bude mať pozitívny  vplyv na  prírodu i správanie sa obyvateľstva na Slovensku. 

Obchodníci združení v ZOCR SR už aktívne prispievajú k  znižovaniu  používania igelitových tašiek a budú  v súlade s touto iniciatívou a platnými predpismi prijímať ďalšie opatrenia a vplývať na spotrebiteľov   s cieľom účinnejšie prispieť k zlepšovaniu životného prostredia.  

V Bratislave, 30. januára 2017