STUDENÝ MÁJ VÝRAZNE OVPLYVNIL SPOTREBU PIVA A RADLEROV

Správa spoločnosti NIELSEN o spotrebe piva a radlerov.
Na ďalšie letné osvieženie Vám spoločnosť NIELSEN pripravila správu o spotrebe PIVA a RADLEROV. 
Zdroj: NIELSEN