STANOVISKO Zväzu obchodu Slovenskej republiky
k návrhu zákona o hazardných hrách
  

Zväz obchodu SR kategoricky nesúhlasí s navrhovaným znením Zákona o hazardných hrách 

STANOVISKO Zväzu obchodu Slovenskej republiky k návrhu zákona o hazardných hrách
Zväz obchodu SR kategoricky nesúhlasí s navrhovaným znením Zákona o hazardných hrách, podľa ktorého by mali do kategórie hazardných hier byť zahrnuté aj všetky spotrebiteľské súťaže s hodnotami výhier nad 2000.- eur. Toto ustanovenie sa v návrhu zákona objavilo až po skončení riadneho medzirezortného pripomienkového konania, ktoré skončilo 14. júna 2018. Podľa takéhoto výkladu by účasť spotrebiteľov a zákazníkov obchodných prevádzok  napr. v súťažnej hre o auto alebo drahšiu elektroniku, či iných vecných cien, bola účasťou v hazardnej hre.
Zaradenie spotrebiteľských súťaží do kategórie hazardných hier je neprimeraným a neodôvodniteľným zásahom do podnikateľských aktivít obchodníkov. Zvyšuje im náklady a zneisťuje spotrebiteľov, ktorí sa môžu odôvodnene domnievať, že obchod ich núti do akýchsi nekalých praktík.
Sme presvedčení, že účasť spotrebiteľov v súťažiach o vecné ceny v žiadnom prípade nenapĺňa zámer zákonodarcov.
 

V Bratislave, 19.09.2018