Posvietia si na reklamné letáky

Predstavitelia Zväzu obchodu (ZO) SR celkom jednoznačne odmietli pravidelne sa opakujúce tvrdenia, podľa ktorých sa na zvyšovaní maloobchodných cien potravín v SR najviac podieľajú obchodníci. Urobili tak na stretnutí s novinármi, ktoré sa v minulom týždni konalo v Bratislave.  
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami už nadobudol účinnosť
Predstavitelia Zväzu obchodu (ZO) SR celkom jednoznačne odmietli pravidelne sa opakujúce tvrdenia, podľa ktorých sa na zvyšovaní maloobchodných cien potravín v SR najviac podieľajú obchodníci. Urobili tak na stretnutí s novinármi, ktoré sa v minulom týždni konalo v Bratislave.
BRATISLAVA. Podľa ich mienky základný tlak na rast maloobchodných cien nielen potravín vytvára niekoľko rokov trvajúca proinflačná politika zo strany Európskej centrálnej banky, ktorej cieľom je v celej eurozóne, čo sú vlastne krajiny, ktoré používajú euro, dosiahnuť v strednodobom horizonte infláciu tesne pod hranicou 2 percent. Pritom v marci tohto roku bola miera inflácie v SR na úrovni 2,7 percenta, dodali predstavitelia ZO SR.
„Ak teda ceny na Slovensku rastú rýchlejšie ako rastú ceny v EÚ, potom by sme príčiny mali hľadať tam, kde sa naše podmienky odlišujú od podmienok v ostatných krajinách EÚ," uviedol na spomenutom stretnutí Martin Katriak, prezident ZO SR.
Dodal, že v takom prípade ihneď zbadáme niekoľko závažných faktorov, ktoré ovplyvnili predovšetkým cenu práce. Bolo ním napríklad podstatné zvýšenie mzdových nákladov, ktoré sa výraznou mierou dotklo nielen odvetvia obchodu ale aj odvetvia výroby. Ďalej to bolo zvýšenie minimálnej mzdy a mimoriadne zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu, cez sviatky a za prácu v noci.
„A ďalšia etapa zvyšovania príplatkov vstúpila do platnosti 1. mája tohto roku," konštatoval M. Katriak.
„Všetky tieto legislatívne úpravy sa udiali v príliš krátkom čase na to, aby ich podnikatelia v obchode stihli postupne absorbovať," konštatoval Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR.
V prvý májový deň tohto roku zároveň nadobudol účinnosť aj Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
Nový zákon okrem iného obsahuje aj ustanovenie o povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch aspoň 50 percent slovenských výrobkov.
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v tejto súvislosti uviedla, že MP RV SR sa dlhodobo snaží, aby bol podiel slovenských potravín na pultoch obchodov čo najvyšší.
„A keďže nezanedbateľné množstvo spotrebiteľov sa pri kúpe potravín rozhoduje podľa reklamných letákov, od obchodníkov po-
žadujeme, aby v letákoch mali potraviny a poľnohospodárske výrobky slovenského pôvodu minimálne polovičný podiel," dodala G. Matečná.
Na reklamné letáky obchodných reťazcov si od 1. mája tohto roku posvieti aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).
Predseda SPPK Emil Macho v tejto súvislosti uviedol, že „akékoľvek snahy marginalizovať, graficky alebo kompozične znevýhodňovat’ slovenské potraviny budeme vnímať ako obchádzanie platnej legislatívy".
„V takom prípade sa obrátime na kontrolný orgán, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa SR," dodal E. Macho.
BOHUMIL URBÁNIK
—-
Foto: Predstavitelia Zväzu obchodu SR odmietli zodpovednosť za zvyšujúce sa maloobchodné ceny potravín.

FOTO - (AR)
Zdroj: [09.05.2019; Roľnícke noviny; Titulná strana; s. 1; BOHUMIL URBÁNIK]