Podmienky pre obchod budú prísnejšie

Podmienky pre obchodné reťazce budú po novom prísnejšie. Deväťdesiatosem poslancov parlamentu schválilo návrh zákona ministerstva pôdohospodárstva o neprimeraných obchodných praktikách v obchode s potravinami. Zmenia sa aj letáky, v ktorých má byť polovica výrobkov slovenská. Obchodníci návrh dlhodobo kritizujú pre vysoké pokuty a viac administratívnych povinností.  

Igor Haraj, moderátor: „Podmienky pre obchodné reťazce budú po novom prísnejšie. Deväťdesiatosem poslancov parlamentu schválilo návrh zákona ministerstva pôdohospodárstva o neprimeraných obchodných praktikách v obchode s potravinami. Zmenia sa aj letáky, v ktorých má byť polovica výrobkov slovenská. Obchodníci návrh dlhodobo kritizujú pre vysoké pokuty a viac administratívnych povinností.“
Viktória Némethová, redaktorka: „Nový zákon o nekalých obchodných praktikách v obchode s potravinami má podľa rezortu pôdohospodárstva vytvoriť férovejšie podmienky pre dodávateľov. Obchodné reťazce podľa ministerstva tlačia na znižovanie cien potravín až pod ich výrobné náklady.“
Andrej Husár, obchodný riaditeľ HSH (19.4.2018): „Vieme zdokladovať celý hydinársky priemysel, že sú pod výrobné náklady. Dneska kura, ak ho nakúpime za deväťdesiat centov, tak nákladová cena je jedna päťdesiat a sme svedkami toho, že je na pultoch jedna tridsaťpäť.“
Eva Antošová, poslankyňa NR SR (SNS): „Cieľom tohto zákona je eliminovať skryté poplatky, skrátiť lehoty splatnosti faktúr.“
Viktória Némethová: „Po novom sa majú skrátiť lehoty splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo štyridsaťpäť na tridsať dní a v prípade pekární na pätnásť dní. V pôvodnom návrhu boli aj pokuty až do výšky päťstotisíc eur, ktorú ale poslanci napokon znížili. V prípade, že odberateľ vyplatí faktúru po pätnástom dni, môže dostať pokutu vo výške do dvadsať percent kúpnej ceny.“
Radoslav Pavelka, poslanec NR SR (SaS): „Tieto sankcie určite môžu ohroziť drobných predajcov. Vyčítali sme návrhu zákona okrem iného aj to, že neboli zohľadnení títo malí predajcovia, kde sme teda namietali to, že táto výška týchto pokút by mala byť možno podľa objemu predaného tovaru, čo sa nám zdá omnoho spravodlivejšie.“
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (SNS): „Preto nový zákon a novela tohto zákona, pretože obchodníci zneužívali svoju dominantnú silu a dodávateľov doslova vykorisťovali.“
Daniel Poturny, prezident Potravinárskej komory Slovenska: „Je vyvážený a že je prijateľný pre obidve strany, tak pre výrobcov potravín, ako aj pre obchodné reťazce.“
Viktória Némethová: „Voči zákonu nemajú výhrady len obchodníci, ale aj časť opozície. Zhodne hovoria o jeho protiústavnosti. Liberáli preto pripravujú podanie na Ústavný súd.“
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (telefonát): „Na prvý pohľad je zjavné, že tam môže byť rozpor s Ústavou Slovenskej republiky, aj s právom Európskej únie.“
Viktória Némethová: „Zmeniť sa majú aj letáky obchodných reťazcov. Od apríla v nich musí byť polovica výrobkov slovenská. Obchodníci sa ale obávajú vysokých pokút, ktoré budú závisieť od toho, koľkokrát reťazec pochybí.“
Eva Antošová: „Je štatisticky preukázané, že letáky v našich poštových schránkach sú pre spotrebiteľa rozhodujúce.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR (telefonát): „Aby tomu prilepili pokutu, ktorá v treťom pokračovaní sa dostane do milióna? To proste tieto pokuty navrhujú ľudia, ktorí asi nikdy v živote v praxi neboli a nevedia si predstaviť, čo to je zosobniť päťsto eur a nieto ešte miliónovú pokutu, ktorá proste dokáže zlikvidovať obchodníka.“

Viktória Némethová: „Po novom bude možné oznámiť neprimerané obchodné podmienky aj anonymne. V súčasnosti to výrobca nerobí najmä preto, lebo je od odberateľa závislý.“

Zdroj: [07.02.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Viktória Némethová / Igor Haraj]