NELOJALITA je v móde

Správa spoločnosti Nielsen o nejojalite a o tom, ako sú spotrebitelia v globálnom aj slovenskom kontexte ochotní skúšať nové značky či výrobky.

Správu k poobedňajšej káve o NELOJALITE a o tom, ako sú spotrebitelia v globálnom aj slovenskom kontexte ochotní skúšať nové značky či výrobky. Ide o globálnu štúdiu realizovanú internetovým dotazovaním v 64 krajinách sveta.
Zdroj: NIELSEN