Manuály pre prevádzkovateľov rôznych obchodov a služieb a "gastro" sektor

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb praktickú pomôcku: dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb praktickú pomôcku: dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom.
Jeden je zameraný na prevádzkovateľov v oblasti „gastro“ sektoru, druhý zas cieli na prevádzkovateľov rôznych obchodov či služieb.
V manuáloch prevádzkovatelia nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne. Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov.
Prevádzkovatelia v manuáloch nájdu aj informácie k používaniu aplikácie OverPass: https://slovenskoit.sk/overpass/
Z tohto odkazu je aplikáciu možné si sťahovať do času, kým nebude prístupná už aj cez aplikačný obchod Google Play.
Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka. Do manuálov sme preto z praktických dôvodov zahrnuli aj odpovede na základné otázky o fungovaní a používateľskej podpore pre OverPass.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR