• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Prihláška za člena


Ak sa chcete prihlásiť za člena do Zväzu obchodu SR, treba vyplniť Prihlášku za člena, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte DOC TU.

Prihlaska

Vyplnenú prihlášku zašlite, prosím, na sekretariat@biznis.sk a súčasne podpísaný originál poštou na adresu:

Zväz obchodu SR
Bajkalská 1496/25
827 18  Bratislava


« Späť