• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Maloobchodný obrat vo vnútornom obchode - október 2017

05.12.2017
Vývoj v októbri 2017 v porovnaní so septembrom 2017 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli vo veľkoobchode o 2,6 % a v maloobchode o 0,1 %.
 
Vývoj v októbri 2017 v porovnaní s októbrom 2016
 
Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s októbrom 2016 vzrástli v úhrne o 12,3 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb hlavne v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 25,2 %, veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 27,5 %, veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 43,6 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 12,2 %. Tržby klesli len v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,8 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 8,8 %.
maloobchode sa tržby zvýšili o 5,6 %. Rast bol vo väčšine činností, z toho najvýznamnejší v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 25,4 %, maloobchode s pohonnými látkami  v špecializovaných predajniach o 11,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 5,4 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 8,7 %. Pokles tržieb bol len v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 0,5 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 9,1 %.
 
Vývoj za desať mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016
 
Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 6,4 % v dôsledku vyšších tržieb najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 17,3 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 6,4 %, veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 15,1 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 12,8 . Pokles tržieb bol len v sprostredkovaní veľkoobchodu o 3,7 %.
maloobchode sa tržby zvýšili o 6 %. Zvýšenie súviselo s rastom tržieb najmä v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 25,6 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 7,9 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,5 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 29,3 %. Tržby klesli v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 3,5 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 6,2 %.
 

Zdroj: Štatistický úrad SR


« Späť