• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Inflácia a ceny rastú - január 2018

15.02.2018
Spotrebiteľské ceny sa v januári v porovnaní s decembrom v úhrne zvýšili o 0,8 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 %; doprava o 2,1 %; alkoholické nápoje a tabak; reštaurácie a hotely zhodne o 0,8 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 0,7 %; zdravotníctvo o 0,5 %; rekreácia a kultúra o 0,3 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti 0,2 %; vzdelávanie; rozličné tovary a služby zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 2,3 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje. 
 
januári 2018 v porovnaní s januárom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 6,8 %; doprava o 2,8 %; reštaurácie a hotely o 2,7 %; rozličné tovary a služby o 2,1 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,8 %; rekreácia a kultúra o 1,5 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,3 %; vzdelávanie o 1,1 %; odevy a obuv o 0,6 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; zdravotníctvo zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.
 
Potraviny, nápoje, tabak
 
Rast cien potravín o 2,2 % ovplyvnilo zvýšenie cien ovocia o 9,2 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 8 %, chleba a obilnín o 2,4 %; rýb o 2,1 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1,4 %; olejov a tukov o 0,8 %; mäsa o 0,4 %; mlieka, syrov a vajec o 0,3 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 2,2 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 5 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 1,6 %).
Vyššie ceny ovocia ovplyvnil rast cien stolového hrozna o 22,9 %, banánov o 15,8 %, mandarínok o 10,8 %, jabĺk o 2,7 %. Klesli ceny pomarančov o 4,6 %, kiwi o 2,9 %, citrónov o 2,5 %. Zvýšenie cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny paradajok o 27 %, karfiolu o 11,4 %, papriky o 8,3 %, bielej kapusty o 4,2 %, karotky o 3,2 %, petržlenu o 3 %, cibule o 2,7 %, zeleru o 2,5 %, šalátových uhoriek o 1,5 %. Znížili sa ceny zemiakov o 3,3 %, cesnaku o 2,1 %. Na rast cien mäsa vplývali vyššie ceny údenín o 1 %, hovädzieho mäsa o 0,2 %, bravčového mäsa o 0,1 %. Nezmenili sa ceny hydiny. 
Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 1,2 % (vína o 3,9 %, piva o 0,4 %, destilátov o 0,2 %); tabaku o 0,3 %. 
 
Priemyselný tovar a energie
 
Pokles cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny obuvi o 3,3 %; odievania o 1,8 %.  
Na rast cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá vplývali vyššie ceny elektriny o 2,5 %; odvádzania odpadových vôd o 1,3 %; tepelnej energie o 1,2 %; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia o 1 %; služieb na údržbu a opravu obydlia; zberu smetí; pevných palív zhodne o 0,8 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,7 %; dodávky vody o 0,3 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,2 %. Na decembrovej úrovni zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; plynu.
Na zvýšenie cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti vplýval rast cien tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,7 %; nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,5 %; domácich spotrebičov; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,3 %; bytových textílií o 0,1 %. 
 
Zdravotníctvo, služby, rekreácia
 
Vyššie ceny v odbore zdravotníctvo spôsobilo zvýšenie cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,6 % (vzrástli ceny farmaceutických výrobkov o 0,6 %, klesli ceny ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,3 %, nezmenili sa ceny terapeutických pomôcok a zariadení); nemocničných služieb o 0,5 %; ambulantných služieb o 0,3 % (zvýšili sa ceny služieb zubných lekárov o 0,5 %, klesli ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,6 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb). 
Zvýšenie cien v doprave ovplyvnili vyššie ceny dopravných služieb o 4,4 % (leteckej osobnej dopravy o 31,4 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,6 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,4 % (palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 1,6 %, údržby a opráv o 1,1 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,5 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,1 %). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (nových motorových vozidiel o 0,5 %).
V odbore pošty a spoje na úrovni minulého mesiaca zostali ceny telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny poštových služieb o 0,4 %; klesli ceny mobilných telefónnych zariadení o 0,5 %.
Na rast cien v odbore rekreácia a kultúra pôsobilo zvýšenie cien novín, kníh a kancelárskych potrieb o 1,3 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,4 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,1 %. Znížili sa ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,3 %; rekreačných služieb a kultúry o 0,1 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá.
Na zvýšenie cien v odbore vzdelávanie vplývali vyššie ceny predprimárneho, primárneho vzdelania o 0,4 % (školné v materskej škole o 0,4 %, poplatok za školský klub detí – družina o 0,2 %); vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,2 % (poplatok v základnej umeleckej škole o 0,6 %, poplatok za jazykový kurz o 0,1 %). Nezmenili sa ceny sekundárneho; terciárneho vzdelávania. 
 Vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnil rast cien stravovacích služieb o 0,9 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 1 %, v závodných jedálňach o 0,5 %, úhrada za stravu v jedálňach dôchodcov o 1,1 %); ubytovacích služieb o 0,2 %.
Rast cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnilo zvýšenie cien sociálnej ochrany o 0,5 % (úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 2,4 %, úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,4 %, úhrada v dennom stacionári o 0,1 %); finančných služieb inde neklasifikovaných o 0,4 % (finančné služby poskytované bankami o 0,5 %); osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,1 %. Klesli ceny poistenia o 0,4 % (poistenie v súvislosti s bývaním o 1,5 %, poistenie v súvislosti so zdravím o 0,4 %, nezmenili sa ceny povinného zmluvného poistenia motorového vozidla, havarijného poistenia motorového vozidla). Nezmenili sa ceny osobnej starostlivosti; ostatných služieb inde neklasifikovaných.
 
Inflácia
 
januári 2018 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,4 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,6 %.
januári 2018 oproti decembru 2017 úhrnnú infláciu jadrová inflácia ovplyvnila 0,67 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny úhrnnú infláciu ovplyvnili 0,14 p. b., nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,35 p. b., čistá inflácia jadrovú infláciu ovplyvnila 0,32 p. b.
 
Zdroj: Štatistický úrad SR


« Späť